Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
November 12, 2015
Денес, 12 ноември 2015 година - Здружението на судиите на Република Македонија оствари средба со делегација на Венецијанската комисија. Состанокот се одржа во просториите на Здружението на судиите на Република Македонија. На состанокот како претставници од Здружението на судиите на Република Македонија присуствуваа - Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија судија Николчо Николовски и потпретседателите судија Антоанета Димовска и судија Ханиф Зендели.
Состанокот се одржа со цел да се разгледаат Законот за судови, Законот за судски совет и Закон за советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)