Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Претставник на Здружението на судиите на годишен состанок на Европската асоцијација на судии
 
May 17, 2019
 
Европската асоцијација е регионална група во рамки на Меѓународното здружение на судиите (IAJ), чија примарна цел е заштита на независноста на судството во целиот свет. Во насока на постигнување на оваа цел, Централниот совет на IAJ се состанува еднаш годишно, а Регионалните групи два пати во годината. За време на ваквите состаноци, на пленарните сесии се разговара и се даваат предлози во врска со, меѓу другото, резолуции и декларации кои се однесуваат на состојбите во судството во одредена земја или земји, како и ad hoc работни групи кои подготвуваат нацрти кои потоа се доставуваат до централниот совет. Студиските комисии може да се формираат за да се испитаат проблемите што влијаат врз судството во одредена земја. За време на таквите мисии, делегатите на IAJ се среќаваат со локалните судии, претседатели на судови и членови на судски совети, како и со членови на законодавната и извршната власт. Во таа насока, се носат мислења во однос на законски решенија и административни акти кои влијаат врз судството.

Во прилог е Извештај од учеството на годишната средба во Копенхаген, изготвен од судијата Бетим Јахја.

ИЗВЕШТАЈ-ГОДИШЕН СОСТАНОК НА ЕВРОПСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИ, 9-11 Мај , 2019.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)