Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
III-та Меѓународна судска работилница
 
November 01, 2018

На 1 и 2 Ноември во Охрид, Здружението на судиите со поддршка од Амбасадата на САД во РМ и CEELI Институтот за вледеење на правото ја организираа третата по ред, Меѓународната судска работилница на тема “Ефективна имплементација на реформирниот концепт на Судски совет”. Целта на настанот е да обезбеди форум во кој излагачите и учесниците ќе имаат можност да разговараат за улогата, надлежностите и ефективноста на реформираниот концепт на судски совет.
 
Свои воведни излагања имаа: проф. Рената Дескоска, Министер за правда на РМ, г-дин Џон Мекнил, правен советник во Амбасадата на САД во РМ, судија Домагој Фрнтиќ, претставник од CEELI институтот и судија д-р Џемали Саити, претседател на ЗСРМ. Во нивните воведни излагања тие ја потенцираа важноста за имплементација на заклучоците од Венецијанската комисија и ГРЕКО извештајот за реорганизација на составот и надлежностите на Судскиот совет, во насока на зајакнување на ефективноста на Советот како тело што ја гарантира независноста на судиите.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)