Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Меморандум за соработка
 
July 04, 2023
Здружение на судиите на Република Северна Македонија, претставувано од судија Џемали Саити, Претседател и судија Емилија Шопар Јованова, Потпретседател и Синдикалната Организација Независниот синдикат на судска администрација на Македонија претставувано од Јасмина Величкова, Претседател и Независен синдикат на државна администрација претставувано од Горан Ристески, Претседател на ден 04.07.2023 година во Скопје потпишаа МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА. Потписниците се согласни заедно да дејствуваат со цел за зајакнување на соработката во делот на правосудството.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)