Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Еднодневен семинар за Законот за работни односи, 22.1.2013, Гостивар, ресторан Амброзија
 
January 11, 2013
Здружението на правници организира еднодневен семинар на Законот за работни односи и негова примена во практиката, кој ќе се одржи на 22.01.2013 година, во ресторан Амброзија, Гостивар. Сите заинтересирани за учество, да се пријават до 17.01.2013 година, на web - страната на Здружението на правници.
http://www.mla.org.mk/default.aspx?pArtID=554
Agenda za seminar.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)