Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Повик
 
June 15, 2011

ПОВИК

До сите судии кои се заинтересирани за достава на свои трудови на релевантни теми од областа на правото кои ќе бидат објавени во наредниот број на списанието"Правен дијалог
"Согласно Меморандумот за соработка кој Здружението на судиите на Rепублика Македонија го потпиша со Институтот за човекови права, со кој се обврзаа да воспостават заемна соработка за прашања кои се од заеднички интерес за развој на правната професија и унапредување на статусот на судиите и човековите права, Здружението на судиите ги повикува сите судии кои се заинтересирани своите трудови на релевантни теми од областа на правото да бидат објавени во наредниот број на списанието "Правен дијалог"  кој го издава Институтот за човекови права, да ги достават во електронска форма на следниве е-маил адреси: 

mja@mja.org.mk
sanja.lazova@mja.org.mk

Трудовите можете да ги доставувате најдоцна до 11.07.2011 година (Понеделник) и за сите објавени трудови Институтот за човекови права на авторите  ќе им  исплати соодветен износ на средства во име на хонорар.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)