Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 2
 
December 10, 2019
 

ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 2 10.12.2019 година

Во рамките на проектот „Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско медиумскиот совет“ на 12ти декември во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје се одржа вториот дел од работилницата Правна школа за новинари со наслов „Правосудство, кривична правда и медиуми“. На работилницата свое учество имаа членовите на Судско медиумскиот совет и експерти од регионот. Размената на искуства и позитивни практики придонесе кон позитивна расправа за клучните предизвици со кои се соочуваат новинарите при пристапот до списи од судските предмети од јавен интерес, како и односите на судовите со медиумите. Посебен дел на работилницата беше ставен на борбата против лажните вести и проверката на факти од страна на медиумите при објавуање на статии од значаен јавен интерес. На крајот од работилницата беа донесени заклучоци и препораки кои дополнително ќе бидат разгледувани на следната седница на Судско медиумскиот совет и во вид на коуникеа ќе бидат доставени до Министерството за правда на Северна Македонија за да бидат земени предвид при дополнителни измени и дополнувања на законските решенија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)