Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 2
 
December 10, 2019
 

ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 2 10.12.2019 година

Во рамките на проектот „Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско медиумскиот совет“ на 12ти декември во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје се одржа вториот дел од работилницата Правна школа за новинари со наслов „Правосудство, кривична правда и медиуми“. На работилницата свое учество имаа членовите на Судско медиумскиот совет и експерти од регионот. Размената на искуства и позитивни практики придонесе кон позитивна расправа за клучните предизвици со кои се соочуваат новинарите при пристапот до списи од судските предмети од јавен интерес, како и односите на судовите со медиумите. Посебен дел на работилницата беше ставен на борбата против лажните вести и проверката на факти од страна на медиумите при објавуање на статии од значаен јавен интерес. На крајот од работилницата беа донесени заклучоци и препораки кои дополнително ќе бидат разгледувани на следната седница на Судско медиумскиот совет и во вид на коуникеа ќе бидат доставени до Министерството за правда на Северна Македонија за да бидат земени предвид при дополнителни измени и дополнувања на законските решенија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)