Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Летна школа и конференција 2013
 
November 27, 2012
Атинскиот универзитет за економија и бизнис (AUEB) ќе ја организира Осмата Годишна  Европската летна школа и конференција за Регулативи и Конкурентност (CRESSE), која ќе се одржи во GRECOTEL IMPERIAL EXCLUSIVE RESORT од 29 јуни до 12 јули 2013 (Конференција: 5-07 јули), на островот Крф, Грција. 

Летна школа и конференција 2013

CRESSE курсевите се акредитирани од страна на Solicitors регулативно тело (SRA)


Атинскиот универзитет за економија и бизнис (AUEB) ќе ја организира Осмата Годишна Европската летна школа и конференција за Регулативи и Конкурентност (CRESSE), која ќе се одржи во GRECOTEL  IMPERIAL EXCLUSIVE RESORT од 29 јуни до 12 јули 2013 (Конференција: 5-07 јули), на островот Крф, Грција.

На Летната CRESSE школа се сретнуваат голем број на врвни европски и американски економисти и правни експерти во конкуренција и регулатива, од повеќе од 25 истакнати универзитети, како и правни практичари и економски консултанти.

Конференцијата CRESSE е на тема "Напредокот во анализа на политиката на конкуренција и Регулативата".

CRESSE исто така организира специјализирани тренинг курсеви прилагодени за конкретни корисници за обука за Конкуренција и Регулатива, кои се одржуваат на самото место за секоја заинтересирана организација низ целиот свет.

Образложение и Цели
Политика на конкуренција и Секторска Регулатива поминале низ драматични промени во изминатите две децении. Ова е придружено од страна на интелектуално живата економска литература. Економистите развиваат нови теории за да го карактеризираат однесувањето и да се процени  на кој пазарен контекст е потребна интервенција на Владата. Традиционалните гледишта врз тоа на кои ситуации им е потребна интервенција се промениле значително. Економскиот пристап има стекнато основи и во креирањето на политиките и во прецедентното право, кои понекогаш ги предизвикуваат конвенционалните погледи. Исто така, по либерализацијата на многу мрежни индустрии, Секторски Регулативи се повеќе ја усвојуваат политиката на конкуренција за пристапи преку кои се проценува пазарната моќ.

Целта на Летната школа е да ги запознае учесниците со нова економска литература и со последните законски случувања и да се воспостави јасна врска меѓу новите теории. Тоа им овозможува на учесниците да се соочат и да одговорат на тешки прашања за практичните прашања со кои се соочуваат во секојдневното работење на економски и законски информиран начин. Обуката е наменета за професионалци (јавни службеници, менаџери, креатори на политики, правни и економски консултанти или аналитичари), кои работат во пошироки подрачја на политиката на конкуренција и регулатива на мрежна индустрија во:

-Органи надлежни за конкуренција и регулаторни тела.
-Министерства или меѓународни организации (како што е Европската комисија).
-Економски или правни консултации.
-Приватни и јавни компании и организации погодени од мешање во форма на секторски прописи или антитраст и спојувачки политики.
-Постдипломци (и докторски) студенти кои специјализираат во областа на конкуренцијата, регулирација и приватизација, исто така, се охрабруваат да аплицираат.

Голем број на наставни методи кои се користат, биле избрани за да се исполнат целите на курсот и се наменети за учењето, искористувајќи долго искуство на организаторите во дизајнирање и доставување на обуката.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТЕТЕ СЕ ДО КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЛИ НА ТЕЛ: 02/3109-943, ФАКС: 02/ 3120-913 ИЛИ НА Е-МАИЛ: mja@mja.org.mk

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)