Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
October 03, 2016

 На 03.10.2016 година, Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемаил Саити и Претседателот на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, Г-ѓа Спасенка Андонова, остварија работна средба во насока на интензивирање на меѓусебната соработка и зголемено заедничко делување во правната област.

Оваа средба претставува можност и иницијатива за спроведување на активности на двете здруженија, со цел надминување на реалните правни проблеми и состојби, односно настани кои ќе имаат бенефит за судската и јавнообвинителската фела.

 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)