Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОВИК ДО СУДИИТЕ
 
May 17, 2012
     Академијата за судии и јавни обвинители е во фаза на подготвување на Рамковната програма за постојано стручно усовршување на судии и јавни обвинители за 2013-2014 година. Во насока на нејзино сеопфатно и квалитетно изработување, а со цел во истата да бидат опфатени теми за кои судиите и јавните обвинители имаат најголем интерес и потреба, како и теми кои со досегашните Програми на Академијата не биле обработени, го нагласуваме значењето на придонесот кои судовите, обвинителствата и институциите го имаат при нејзиното изработување.
    Во таа смисла, истакнуваме дека предлозите за теми доставени од судовите, обвинителствата и институциите, кои би биле вклучени во Програмата и обработувани во текот на годината, преку Каталозите на обуки, се од исклучително значење за Академијата во процес на подготвување на програмата.
    Ве молиме, вашите предлози за теми до крајот на месец мај да ги испратите на  официјалниот e-mail на Здружение на судиите на Р.М., mja@mja.org.mk
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)