Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
VIII седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија
 
July 16, 2021
 На ден 14 јули 2021 година се одржа осмата седница на Управен одбор на Здружение на судиите на РСМ, на која се донесе Одлука за одржување на Редовно Годишно Собрание, на ден 05 октомври 2021 година. На оваа седница се расправаше и за активностите во однос на платите на судиите при што Управниот одбор ги подржа истите и побара нивно интензивирање ,со цел што е можно побрзо решавања на ова прашање. На седницата беа разгледани и други тековни прашања.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)