Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ САИТИ СО ОЦЕНСКА МИСИЈА ЗА КОРУПЦИЈА, ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ НА ЕУ
 
October 17, 2019
На ден 17.10.2019 година Претседателот Саити во придружба со судиите Ѓорѓи Андонов - претседател на Основен суд Штип и м-р Бетим Јахја, Секретар на Здружението на судиите, одржаа средба со претставниците на ТАИЕКС Мисијата на Европската Унија за спречување на организиран криминал и корупција. На средбата беше разгледуван извештајот на оценската мисија за напредокот во борбата против корупцијата во насока на изнаоѓање конкретни мерки и чекори за нејзино идно спречување.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)