Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Насоки за воедначување на казнената политика и практична примена на спогодувањето
 
November 21, 2013
 Здружение на судиите на Република Македонија во соработка со Одделот за владеење на правото при мисијата на ОБСЕ во Скопје на ден 21-22.11.2013 година во хотел Александар Палас во Скопје, одржува дводневна работна сесија за изготвување на иницијални документи за казнената политика и практична примена на спогодувањето. На наше огромно задоволство,гости  на работната сесија  се г-дин Ендру Ешворт- професор на Правниот факултет на Универзитетот Оксфорд, поранешен Претседател на Советодавната комисија за казнена политика, г-дин Вилијам Кер, професор по право, поранешен заменик претседател на Казнената комисија на САД и поранешен помошник Јавен обвинител, како и д-р Лаура Валковиќ - адвокат во Р. Хрватска. Во прилог е Агендата за Насоки за воедначување на казнената политика и практична примена на спогодувањето.

20131111_MAC DRAFT Agenda Senten.&Plea.doc
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)