Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СУДИСКА ЕТИКА – СПОДЕЛУВАЊЕ НА НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ВО РЕГИОНОТ И ЕУ“ 29.11.2019 година
 
November 29, 2019
 

На 29ти ноември во просториите на Здружението на судиите на Република Северна Македонија се одржа финалната конференција од проектот „Подобрување на механизмите за судиска етика – споделување на најдобрите практики во регионот и ЕУ“. Настанот беше отворен од судија д-р Џемали Саити и Н.Е. г-дин Андри Ван Менс, Заменик амбасадор на Кралството Холандија во Северна Македонија На настанот свое учество зедоа судии, обвинители, адвокати, претставници од медиуите, невладините организации и меѓународната јавност. На конференцијата беа презентирани резултатите од проектот што доведоа донесување на нов Кодекс за етика на судии и судии поротници, како и сеопфатна анализа на стандардите и принципите на судиска етика која е прв сеопфатен документ во Северна Македонија со насоки за подобрување на стандардите за етика, превенција на конфликтот на интереси кај судиите во однос на вршењето на судската функција и разделување на етичка од дисциплинска одговорност на судиите. Проектот беше имплементиран од Здружението на судиите на Северна Македонија со поддршка на МАТРА програмата на Амбасадата на Кралството Холандија во Северна Македонија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)