Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Судско Медиумски Совет- конститутивна седница
 
November 27, 2020
 Судско Медиумскиот Совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија со својство на советодавно тело за унапредување на соработката помеѓу судиите и новинарите за прашања од заеднички интерес, како и зајакнување на судската транспарентност и пристапот на јавноста до правда на ден 26 ноември 2020 година ја одржа конститутивната седница, на која за претседател на Судско Медиумскит Совет е избран судија Иван Џолев. На седницата членовите ги договорија идните активности на Советот кои ќе продолжат во насока на развивање на соработката со релевантните институции, кон обезбедување партнерски пристап во заедничко остварување на предвидените цели.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)