Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Средба на претседателот Саити со претседателот на Институтот за човекови права Маргарита Цаца Николовска
 
December 27, 2018
Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, судија д-р. Џемали Саити, оствари средба со претседателот на Институтот за човекови права, Маргарита Цаца Николовска, со цел за интензивирање на соработката. На состанокот беа разгледани прашања од областа на владеење на правото во Република Македонија, како и досегашниот и понатамошниот тек на реформските активности. Двата претставници заклучија дека е потребно интензивирање на соработката помеѓу ЗСРМ и ИЧП, со цел зајакнување на независноста на судството и владеење на правото во државата. 
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)