Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
June 19, 2014
На ден 20.06.2014 година во 12:00 часот  во Големата сала на Врховен суд на Република Македонја, Здружението на судиите на Република Македонија одржува 10-то Годишно изборно Собрание.
На Собранието ќе присуствуваат делегати од сите 34 подружници, а ќе се врши избор на членови на работните тела и органи, како и на Претседател на Здружение на судиите на Република Македонија.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)