Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
June 19, 2014
На ден 20.06.2014 година во 12:00 часот  во Големата сала на Врховен суд на Република Македонја, Здружението на судиите на Република Македонија одржува 10-то Годишно изборно Собрание.
На Собранието ќе присуствуваат делегати од сите 34 подружници, а ќе се врши избор на членови на работните тела и органи, како и на Претседател на Здружение на судиите на Република Македонија.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)