Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
June 14, 2016
     
    Управниот одбор на Здружението на судиите на Република Македонија одржа конститутивна седница на 09.6.2016 година. На седницата беа разгледани предвидените точки на дневен ред, а се дискутираше и за други прашања кои се од важност за работата и функционирањето на Здружението, притоа беа донесени повеќе одлуки кои се однесуваат на работењето на Управниот одбор.

    Во фокусот на оваа седница беше конституирање на советодавното тело за судиска етика на судиите во Република Македонија, со конкретен план на активности кои треба да се спроведат од страна на Управниот одбор и подружниците на Здружението на судиите на Република Македонија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)