Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СЛУЧАЈ БАЛАЖОСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Жалба бр.45117/08)
 
May 23, 2013
Расправајќи на затворена седница на 02.04.2013 година, Европскиот суд за човекови права (Прв оддел), истиот ден донесе пресуда во предметот Балажоски v. Република Македонија, со која констатираше повреда на чл.6 од Европската Конвенција за човекови права. Во прилог ја објавуваме пресудата, со што ја ставаме на знаење на судиите и целокупната јавност.

balazoski_PREVOD.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)