Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
дводневен настан за предизвиците и практиките во втора инстанца со американскиот судија Џон Антун
 
June 27, 2019
Во тек е двнодневна работлница со тема "Предизвици и практики во втора инстанца" организирана од Здружението на судиите во соработка со Амбасадата на САД во РСМ. Во фокус на работилницата ќе бидат најдобрите американски практики образложени од судијата Џон Антун, како и панел дискусија на која учество ќе земат домашни апелациски судии, како и судии од основните судови, кои ќе дебатираат за нивните искуства во одлучувањето и правораздавањето во втор степен.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)