Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Записник од тркалзената маса одржана на 04 Октомври 2011 година, во хотел “Арка“, Скопје, на тема:“ Презентација на заклучоците од студиската посета во Хрватска, 06-10 Јуни 2011 година“.
 
October 07, 2011
 Записник од тркалзената маса одржана
на 04 Октомври 2011 година,
во хотел “Арка“, Скопје, на тема:
“ Презентација на заклучоците од
 студиската посета во Хрватска,
06-10 Јуни 2011 година“.

Записник од тркалезната маса, Арка, 04.10.2011.doc
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)