Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Прв состанок на работната група за етаблирање на регионалната мрежа на здруженијата на судии
 
January 31, 2018
 Здружението на судиите на Република Македонија во соработка и поддршка на ОБСЕ мисијата во Скопје, одржаа прв состанок на работната група за етаблирање на регионална мрежа на здруженија на судии - предводена од претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, судија д-р. Џемали Саити со взаемна поддршка на мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Целта на RNJA е зајакнување на соработката меѓу здруженијата на судиите од ЈИЕ, особено со цел зајакнување на независноста на судството, во согласност со Мислењето 3 на Консултативниот совет на европски судии.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)