Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
May 18, 2016
     Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити на ден 17.5.2016 година оствари средба со тим лидерот на ИПА 2010 Проектот „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно, и ефикасно судство и промоција на пробациската служба и алтернативните мерки“, г-дин Довидас Виткаускас.

    На средбата се разговараше за можните правци на соработка на Здружението и вклучување во проектните активности на ИПА програмата, а во најголем дел за заживување на Советодавното тело за судиска етика како круцијален сегмент за почитување на етичките принципи востановени со Кодексот на судиска етика. Меѓудругото, беше разгледана можноста за преземање активности во насока на подобрување на комуникациските вештини, подготовка на стратешки план за развој, како и ревидирање на регулативата која се однесува на Здружението.

    Средбата се оствари по иницијатива на претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)