Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Посета на подружницата на Здружението при основен суд куманово
 
November 16, 2018
Согласно заложбите на раководството на Здружението на судиите на РМ, за инклузија на подружниците во активното работење на организацијата, на 18.11.2018 година претседателот Саити ја посети подружницата при Основен суд Куманово.

На состанокот, судиите дискутираа за прашања кои се дел од реформскиот процес, како и за моменталната состојба во судството, при што фокус беше ставен на прашањето за платите на судиите.

Претседателот Саити го информираше членството за отпочнување со работа на работната група формирана согласно Заклучокот донесен на последното Собрание, чија задача е разгледување на правнта регулатива за исплата на платите и други додатоци на судиите.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)