Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
МИСЛЕЊЕ бр. 2 (2020) за начинот на известување на медиумите при објава на пресуда
 
December 14, 2020
 

Судско-медиумскиот совет при Здружение на судии на Република Северна Македонија на XVI седница што се одржа на ден 03.12.2020 година, врз основа на Деловникот за работа, по поднесена иницијатива во однос на повреда на презумпција на невиноста и заштита на приватност при објавување на статија донесе МИСЛЕЊЕ бр.2 за начинот на известување на медиумите при објава на пресуда.
Мислење 2 Судско- медиумски совет 2020.docx

 

 Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)