Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
членови на судско-медиумскиот совет на здружение на судии гости во „Правда и неправда“ на 1ТВ
 
May 13, 2019
https://1tv.mk/video/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80/

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)