Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 1
 
December 02, 2019
 

ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 1 - 02.12.2019

Во рамките на проектот „Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско медиумскиот совет“ на 2ри декември во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје се одржа првиот дел од работилницата Правна школа за новинари со наслов „Правосудство, кривична правда и медиуми“. Работната сесија беше поделена на три делова кои се разликуваат меѓу себе со нивната специфика и сложеност. Во првиот дел Судски практики во известувањето на медиумите акцентот беше ставен на сегашните состојби во судовите на Северна Македонија и нивниот однос со медиумите и нивната различност. Во овој сегмент беа разгледувани протоколите за односи со медиумите на Судскиот совет на РС Македонија, за кои присутните се согласија дека потребно е изменување. Во овој сегмент беше организирана интерактивна дискусија на тема Заедно против лажните вести. Вториот сегмент од работилницата беше посветен на Обвинителските практики во известувањето на медиумите каде акцентот беше ставен на предистражната постапка во аспект на достапност на податоците – кои податоци се јавни, кои не и зошто. Третиот дел од работилницата беше посветен на новинарските потреби за пристап до информации каде присутните ги дискутираат спорните членови од Судскиот деловник и ја нагласија потребата за реформа на дел од одредбите во Глава 5 од Деловникот во насока на обезбедување поголема транспарентност на судовите кон јавноста.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)