Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Усвоен Прирачникот за имплементација на Кодексот за етика на судиите и судиите - поротници
 
February 24, 2020
 На ден 20.02.2020 година Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници го одржа вториот состанок и го  усвои Прирачникот за имплементација на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници.
 Прирачникот е направен согласно препораките од Поглавје 11 од вториот евалуацијски извештај на ГРЕКО.
 Прирачникот за имплементација на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници е изработен од Здружението на судиите на Република Македонија и ОБСЕ Мисијата во Скопје.

ЗСРМ- ОБСЕ Прирачник за судии Финална верзија.docx
ENG_Guidebook for Judges Code of Ethics.docx
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)