Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Усвоен Прирачникот за имплементација на Кодексот за етика на судиите и судиите - поротници
 
February 24, 2020
 На ден 20.02.2020 година Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници го одржа вториот состанок и го  усвои Прирачникот за имплементација на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници.
 Прирачникот е направен согласно препораките од Поглавје 11 од вториот евалуацијски извештај на ГРЕКО.
 Прирачникот за имплементација на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници е изработен од Здружението на судиите на Република Македонија и ОБСЕ Мисијата во Скопје.

ЗСРМ- ОБСЕ Прирачник за судии.docx


ENG_Guidebook for Judges Code of Ethics.docx

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)