Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Состанок на Комисија за нормативна дејност
 
July 05, 2021
На денешен ден 05.07.2021 година во просториите на Здружение на судиите се одржа работен состанок на Комисијата за нормативна дејност составена од судија Емилија Шопар Јованова, судија Илија Трпков, Судија Илир Исени и судија Александар Шопов. Како претставник од Судско буџетски совет на РСМ присуствуваше г-ѓа Силвија Јаневска. Комисијата за нрмативна дејност распаваше по поднесени иницјативи и предлози од страна на судии.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)