Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Конференција за примената на Закон за кривичната постапка: 10 години предности и предизвици
 
December 05, 2023
 
На ден 4 и 5 декември се одржа конференција за примената на Законот за кривична постапка: 10 години предности и предизвици организирана од страна на ОБСЕ Мисијата во Скопје  со поддршка на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, Здружение на јавни обвинители на Република Северна Македонија и Здружение за кривично право и криминологија. На  настанот учествуваа судии, членови на Управен одбор на Здружение на судиите, обвинители,  академици и практичари кои имаа суштинска дискусија, истражувајќи ги предизвиците и поуките од донесувањето на Законот во декември 2013 година.

Панелистите имаа
краток осврт на најзначајни придобивки и најчести предизвици од примената на ЗКП во повеќе фаза од постапката и тоа:

  1. Претходна постапка
  2. Оцена на обвинение – предизвици од практиката
  3. Спогодување во кривичната постапка
  4. Главна расправа
  5. Постапка по редовни правни лекови
  6. Постапка по вонредни правни лекови и
  7. Скратена постапка

Овие дискусии целеа кон вредни препораки за тековната реформа на Законот за кривичната постапка.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)