Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
IV Меѓународна конференција
 
March 26, 2022
 На 24 и 25 Март 2022 година Здружение на судиите на Република Северна Македонија во соработка и со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје и CEELI Институтот за владеење на правото  како партнерска организација ја организираа VI - та Меѓународна конференција на тема „Судската независност низ реформскиот процес - очекувања и реалност“.

Профилот на учесници се состоеше од судии поканети од Регионални здруженија на судии, судии од подружници на Здружение на судии, членови на Судски совет на РСМ, како и правни советници од Амбасадaта на САД.

Во своите излагања учесниците споделија вредни дискусии за судската независност, судскиот интегритет и како да се зголеми пристапот до правда за да се поттикне довербата на јавноста во судството. 
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)