Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
„Интегритетот на судијата: нужност или потреба“, Есеи, Заклучоци и препораки
 
April 19, 2021
Во организација на Здружението на судиите на Република Северна Македонија, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на ден 30 март се одржа  Судиска онлајн конференција на тема „Интегритетот на судијата: нужност или потреба“, со која се одбележа Денот на правосудството. Од Судиската конференција произлегоа следните Препораки и заклучоци.doc

За потребите на конференцијата од страна на говорниците се изработени ЕСЕИ.

Говорник Дамир Контрец - судија и претседател на граѓанскиот оддел на Врховниот суд на Република Хрватска и претседател на Здружение на судиите на Република Хрватска, автор на ЕСЕЈ насловен како: Integritetot na sudiite vo borbata protiv korupcijata D.Kontrec - Esej 1 HRV.pdf

Говорник д-р Мирјана  Лазаревска - судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, поранешен судија во Европскиот суд за човековите права, како и поранешен судија во Уставниот суд, автор на ЕСЕЈ со наслов: Pravicno i transparentno sudstvo M.Lazarova Trajkovska - Esej 2 MAC.pdf

Говорник Иван Џолев - претседател на Основниот кривичен суд Скопје, автор на ЕСЕЈ со наслов: Evaluacija na sudiite I.Dzolev - Esej 3 MAC.pdf

Говорник  Проф. Д-р Наташа Габер Дамјановска - директор на Академијата за судии и јавни обвинители, професор на Институтот за социолошки
и политичко правни истражувања и поранешен судија на Уставниот суд, автор на ЕСЕЈ во прилог: Kako se gradi sudiskiot integritet N.Gaber Damjanovska - Esej 4 MAC.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)