Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО
 
May 31, 2022

На денешен ден во Канцеларијата на Здружение на судии на Република Северна Македонија се одржа работилница со судиите и судиите поротници од Апелационо подрачје Скопје финансиски подржана од страна на УСАИД за граѓанско учество предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика“

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)