Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОДДРШКА НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО СУДСТВОТО И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЈАВНАТА ДОВЕРБА ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ
 
September 12, 2022
 

Здружението на судии на Република Северна Македонија на 1ви јуни 2022 започна со имплементација на проектот Поддршка на транспарентноста во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем,  во партнерство со Центарот за правни истражувања и анализи. Период на имплементација:01/06/2022 - 31/03/2025

Главната цел е зајакнување на капацитетите на Судско медиумскиот совет да дизајнира и имплементира стратегии, да организира и спроведува тренинг програми, да предлага промена на закони и регулативи, и да извршува целисходни активности кон судството, медиумите и јавноста кои целат да ја зголемат транпарентноста и отчетноста како и да инспирираат доверба во судските институции.

Проектот е дизајниран да ги поддржи судските институции во Република Северна Македонија во нивните напори да ја зголемат транпарентноста, отчетноста и квалитетот на правдата.

Проектни цели:

О1:Зајакнување на капацитетите на судството за навремено и точно споделување  на информации со медиумите и јавноста за  кривични  судски предмети;

О2:Зајакнување на капацитетите на новинарите да навремено и прецизно споделување информации поврзани со кривични предмети и проблеми со владеењето на правото; 

О3:Подобрени институционални капацитети на Судско медиумскиот совет; 

О4:Развој на план за следење и евалуација на ефектот од спроведување на проектот;


Проектот е финансиски поддржан од Бирото за меѓународна борба против наркотици и за спроведување на законите (ИНЛ) при Стејт Департментот на САД.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)