Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Учество на 54-от Годишен состанок на Меѓународното Здружение на судии
 
September 01, 2011
 Учество на Претседателот на Здружението на судии на 54-от Годишен состанок на Меѓународното Здружение на судии

Во периодот од 02-08 Септември 2011 година, претседателот на Здружението на судии на Република Македонија, судија Николчо Николовски и Директорот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, судија Анета Арнаудовска ќе учествуваат на 54-от Годишен состанок на Меѓународното Здружние на судии, во Истамбул Турција.
Ова е прв пат македонска делегација да учествува на годишен состанок на Меѓународното Здружение на судии.
На состанокот е предвидено да бидат дискутирани следниве теми:
1. Физичките и економските услови на судската независност
2. Граничните преминувања во насока на зголемување на глобализацијата
3. Криминални организации
4. Бенефиции за невработените

На состанокот ќе бидат разгледувани и извештаите на Претседателот на Меѓународното Здружение на судии, извештајот од Генералниот секретар на Меѓународното Здружение на судии, извештаите од подпретседателите на регионалните групи и извештаите од претседателите на студиските комисии.

На состанокот се панирани да учествуваат судии преставници од земјите чии Здруженијата на судии се членки на Маѓународното Здружение на судии.

Агенда за Турција, Истамбул.doc
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)