Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Подготовка на националната стратегија за индустриска сопственост 2022-2026
 
June 02, 2021
Здружение на судии на Република Северна Македонија доби покана да биде дел од подготовката на Националната стратегија за индустриска сопственост 2022 - 2026 година, предвидена во рамките на проектот „Подршка на Државниот завод за индустриска сопственост“ со референтен број SIЕA-2018-1183 Финансиран од Европската комисија преку Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија. За таа цел на ден 01 јуни 2021 година во канцеларијата на Здружение на судиите се одржа состанок на кој присуствуваа претседателот на Здружение на судиите д-р Џемали Саити и судија Шпенд Деваја и надворешниот експерт г-дин Жељко Топич и домашниот експерт Д-р Валентин Пепељугоски.  
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)