Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
April 22, 2016
     Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити на 22.4.2016 година, оствари средба со г-ѓа Резарта Шулц, шеф на Отсек за владеење на правото при Мисија на ОБСЕ во Скопје - Оддел човекова димензија/Отсек за владеење на правото/Одделение за судска реформа.

    На оваа средба се разговараше за актуелните состојби и други прашања од интерес на Здружението на судиите на Република Македонија, во врска со остварувањето на планираните активности на Здружението, при што заеднички беше констатирана потребата за идна соработка помеѓу овие организации, а во насока на зајакнување на капацитетите на Здружението, статусот на судиите и други прашања.

    Од оваа средба произлегоа и конкретни предлози за можните начини и форми за соработка, при што се заклучи дека е потребно да се интензивираат активностите помеѓу Здружението и Одделот човекова димензија/Отсек за владеење на правото/Одделение за судска реформа, при Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)