Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ШТИП-USAID за граѓанско учество
 
March 14, 2022
 Во Апелационен суд Штип на денешен ден се одржа регионална работилница предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за  судиска етика“ финансиски подржана од страна  Проект на USAID за граѓанско учество.

Целта на оваа активност е peer-to-peer вмрежување и запознавање на локалните судии со улогата и работата на Советодавниот совет како и презентација на можноста судиите да бидат ангажирани и да земат учество во неговите активности. Оваа работилница  поттикна дебата за должностите и надлежностите на Советодавниот совет.

За време на работилниците се разговараше за Кодексот за судиска етика како и потребата од негова анализа, ревизија и подобрување.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)