Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
May 20, 2016
 На ден 20.5.2016 година, Здружението на судиите на Република Македонија одржа Вонредно собрание. На седницата беше избран нов Управен и Надзорен одбор на Здружението.

Во работниот дел, Собранието ги усвои и предложените измени на Кодексот за судиска етика на судиите на Република Македонија, кои се однесуваат на т.9.2 и т.9.3 од Кодексот.

Собранието расправаше и за платите и надоместоците на судиите и ги усвои следните заклучоци:

• Собранието ги подржува напорите на Претседателот на Здружението и Управниот одбор во правец на усогласување на платите и додатоците на плати согласно Законот за платите на судиите и Законот за дополнување на законот за платите на судиите (Службен весник на РМ, бр.231 од 31.12.2015 година);

• Собранието на Здружението, ги демантира написите во одредени средства за информирање дека на судиите во Република Македонија им било исплатено било какво покачување на плати, односно додатоци,

• Се подржуваат активностите на судската служба во напорите за покачување на платите.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)