Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Унапредување на соработката помеѓу Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска комора на РСМ
 
November 02, 2020
  На 30 октомври (петок) 2020 година претседателот на Здружение на судиите на Република Северна Македонија д-р Џемали Саити оствари средба со претседателот на Адвокатската Комора на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Михајловски, на која разговараа за унапредување на соработката помеѓу Здружение на судиите и Адвокатската комора, притоа претседателот Саити ја истакна важноста од почитување на професионалните стандарди и кодексот за етика на двете фели како предуслов за успешно и непречено функционирање на правосудниот систем и владеење на правото. Претседателот Михајловски изрази спремност за унапредување на соработката и целосно почитување на нормативните и етички стандарди со цел зголемување на довербата во правосудниот систем.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)