Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Унапредување на соработката помеѓу Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска комора на РСМ
 
November 02, 2020
  На 30 октомври (петок) 2020 година претседателот на Здружение на судиите на Република Северна Македонија д-р Џемали Саити оствари средба со претседателот на Адвокатската Комора на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Михајловски, на која разговараа за унапредување на соработката помеѓу Здружение на судиите и Адвокатската комора, притоа претседателот Саити ја истакна важноста од почитување на професионалните стандарди и кодексот за етика на двете фели како предуслов за успешно и непречено функционирање на правосудниот систем и владеење на правото. Претседателот Михајловски изрази спремност за унапредување на соработката и целосно почитување на нормативните и етички стандарди со цел зголемување на довербата во правосудниот систем.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)