Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Стратегијата за подобрување и зајакнување на судската транспарентност на Судско-медиумскиот совет на РСМ 2021-2023
 
December 10, 2021
На денешен ден 10 декември 2021 година Судско медиумскиот совет при Здружение на судиите на РСМ одржа седница на која ја усвои Стратегијата за подобрување и зајакнување на судската транспарентност на Судско-медиумскиот совет на РСМ 2021-2023.

Стратегијата беше предвидена како активност во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите и функционалноста на Судско-медиумскиот совет на Северна Македонија„ имплементиран од Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија.
 
Активноста предвидуваше создавање на посебна партнерска работна група, составена од членови, делегирани од партнер-институциите потписнички на меморандумите за соработка со Судско-медиумскиот совет.

Стратегијата е  документ во кој се специфицираа целите, резиците, активностите и придонесите од секоја институција, во насока на зајакнување на судската транспарентност преку долгорочно подобрување на судско-медиумските односи.

Стратегија.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)