Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ЗАКЛУЧОК по повод новонастанатата состојба со COVID – 19
 
April 06, 2021

Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, на VII – та седница, одржана на 06.03.2021 година, расправајќи по повод новонастанатата состојба со COVID – 19, го донесе следниот:

Заклучок:

По претходно информирање на члeновите на Управен одбор од страна на Претседателот на Здружение на судиите на РСМ, за реакцијата на дел од подружниците, за потребата од хармонизација на работата на судовите, согласно новонастанатата состојба со вирусот COVID 19, Управниот одбор заклучи, Здружението на судиите да побара од Судски совет, да преземе соодветни мерки, за целосно почитување на здравствените протоколи утврдени од страна на Владата на РСМ преку конкретни активности:

1. Да се донесе одлука за одлагање на закажаните рочиштата,

2. Да се судат само итните и недоложни предмети,

3. За судиите кои ќе ги судат итните и неодложни предмети да се обезбедат соодветни мерки за заштита, согласно Протоколите утврдени од страна на Министерството за здравство и Владата на РСМ, и Протоколот донесен од страна на Здружението на судиите, изготвен во соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)