Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Извештај од светскиот конгрес, Истанбул, Турција
 
September 29, 2011

Во периодот од 03-08 Септември 2011 година во Истанбул, Турција, се одржа светскиот конгрес на здруженијата на судии, на кој беа преставени 88 земји меѓу кои и Република Македонија и Здружението на судиите на Република Македонија. Организацијата на конгресот, односно на меѓународниот собир на здруженијата на судии беше светската и европската асоцијација на судии во соработка со Здружението на судии на Република Турција и Академијата за обука на судии и обвинители на Република Турција. Република Македонија беше преставувана од претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, судија Николчо Николовски и директорот на Академијата за судии и обвинители, судија Анета Арнаудовска.

Ценам дека со враќањето на Република Македонија, односно на Здружението на судиите на Република Македонија на ваквиот вид на средби и разменувањето на мислења и ставови на актуелни теми кои подеднакво ги засегаат здруженијата на судии и судската фела воопшто, во сите земји учеснички, ќе допринесе за афирмација на Здружението на судиите на Република Македонија во меѓународни рамки и ќе даде свој придонес во расправањето и разрешувањето на актуелните теми и прашања кои националните здруженија ги наметнуваат на ваков вид на средби.

Во прилог го објавуваме Збирниот извештај од состанокот на Европската Асоцијација на судии – регионална група на Меѓународното Здружение на судии.

Судија Николчо Николовски, претседател на Здружението на судии на Република Македонија

Извештај-Истамбул, 03-08 Септември.doc

EAJ summary report- ISTANBUL-ENG].doc

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)