Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Редовно Изборно Собрание
 
April 30, 2024
Денеска на Редовно Изборно Собрание и во присуство на делегати од судски подружници, Здружението на судиите на Република Северна Македонија го избра судијата Иван Џолев за нов претседател на Здружението на судиите на Република Северна Македонија, на местото на досегашниот претседател, судијата Џемали Саити.
Судијата Иван Џолев е актуелен претседател на Кривичниот суд во Скопје.
Мандатот на претседателот на Здружение на судиите е четири години.
На денешната седница беше избран и нов Управен и Надзорен одбор на Здружението на судиите.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)