Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Протокол за спроведување на мерки за заштита од Ковид - 19 во судовите
 
October 20, 2020

Во врска со последното соопштение од страна на Основниот кривичен суд Скопје, од името на Здружението на судиите на Република Северна Македонија Ве известувам дека Протоколот за работа на судовите во услови на КОВИД-19 е изготвен како дел од проектната соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и вклучува печатење на постери и флаери со преработена содржина која е едноставна за примена во практиката. Во текот на следната недела Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Здружение на судиите на РСМ ќе дистрибуираат доволен број примероци и од постерите и од флаерите до секој суд во државата, согласно неговата големина.

Документот објавен на страната на Основниот кривичен суд Скопје е екстензивна и технички дополнета верзија на Протоколот која треба да им послужи на претседателите на судовите како дополнителен насочник во зависност од спецификите и условите на секој суд поединечно.

Од името на ЗСРМ би сакал да се заблагодарам на Мисијата на ОБСЕ и нејзиниот отсек за владеење на правото и човекови права за препознавањето на важноста на оваа активност и подршката во нејзината реализација.

На ден 17 септември 2020 година на седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија беше усвоен Протоколот за работа на судовите во услови на КОВИД 19  во прилог  на македонски јазик ПРОТОКОЛ.pdf  Протокол брошура мк 1.pdf     Протокол брошура мк 2.pdf   и  на албански јазик PROTOKOLLI AL.pdf      Protokolli broshura al 1.pdf      Protokolli broshura al 2.pdf

Претседател,

Д-р Џемали Саити

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)