Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Оддржан состанок на претседателот д-р. Џемали Саити со директорот на академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, проф.д-р. Наташа габер дамјановска
 
January 17, 2019
На 17.01.2019 година Претседателот на Здружението на судиите судија д-р. Џемали Саити оствари средба со Директорот на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, проф.д-р. Наташа Габер Дамјановска.

На состанокот беше дискутирано за унапредување на соработката помеѓу двете институции,  преку конкретни активности кои ќе ги одразат потребите и интересите на судиите во насока на градење на мерки на независност и интегритет со цел владеење на правото и правната држава.


Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)