Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
June 15, 2016

      На ден 15.6.2016 година претседателот на Здружение на судиите на Република Македонија д-р, Џемали Саити и судија Шпенд Деваја, член на Управен одбор на Здружението, одржаа средба со Министерот за правда г-дин Валдет Џафери.

      На оваа средба претседателот го информираше министерот за превземените и планирани активности од страна на Здружението на судиите на Република Македонија, со посебен акцент на активностите кои се однесуваат на јакнењето на независноста и самостојноста на судството, статусот на судиите и особено активностите кои се однесуваат на спроведувањето на Кодексот за судиска етика односно конституирањето на Советодавното тело за судиска етика на судиите во Република Македонија.
    
     Претседателот на Здружението и министерот за правда на оваа средба разговараа и за штрајкот на судската служба, при тоа беа разгледани евентуални можни решенија во однос на истакнатите барања.

    Оваа средба е реализирана на иницијатива на претседателот на Здружение на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити, на која беа разгледани и други прашања од заеднички интерес.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)