Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Состанок на работна група за измени и дополнувања на Законот за платите на судиите
 
June 14, 2021
Денес, понеделник (14.06) во 12:00 часот во Министерството за правда, претседателот на Здружение на судиите д-р Џемали Саити учествуваше на состанок на работната група за измени и дополнувања на Законот за плати на судиите. На состанокот освен членовите на работната група дополнително учествуваа и г-дин Бојан Маричиќ - Министер за правда на РСМ, г-ѓа Павлина Црвенковска - Претседател на Судски совет и г-ѓа Беса Адеми - Претседател на Врховен суд на РСМ. Своја изјава дадоа претседателот на Здружение на судиите на РСМ д-р Џемали Саити и Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ. https://mia.mk/iz-avi-na-ministerot-marichi-i-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudii-saiti-vo-zhivo/.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)