Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Состанок на работна група за измени и дополнувања на Законот за платите на судиите
 
June 14, 2021
Денес, понеделник (14.06) во 12:00 часот во Министерството за правда, претседателот на Здружение на судиите д-р Џемали Саити учествуваше на состанок на работната група за измени и дополнувања на Законот за плати на судиите. На состанокот освен членовите на работната група дополнително учествуваа и г-дин Бојан Маричиќ - Министер за правда на РСМ, г-ѓа Павлина Црвенковска - Претседател на Судски совет и г-ѓа Беса Адеми - Претседател на Врховен суд на РСМ. Своја изјава дадоа претседателот на Здружение на судиите на РСМ д-р Џемали Саити и Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ. https://mia.mk/iz-avi-na-ministerot-marichi-i-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudii-saiti-vo-zhivo/.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)