Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Информативен извештај и Резолуција за состојбата на судството во Турција
 
July 10, 2015

Здружението на судиите на Република Македонија ја брани линијата на правдата и ја изразува својата поддршка за сите преземени активности од страна на Европската асоцијација на судии (ЕАЈ), во врска со апсењето и притворањето на двајца турски судии Метин Озчелик и Мустафа Басар на 30 Април во Истанбул.

Прилог:
- Информативен извештај
- Резолуција за состојбата на судството во Турција

Информативен извештај за состојбата на судството во Турција.pdf1.pdf
Резолуција pdf.pdf

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)