Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
November 12, 2015
Скопје, 12 ноември 2015 година - во просториите на Здружението на судиите на Република Македонија се одржа средба со г.Ѓуро Сеса, судија на Врховниот суд на Република Хрватска, претседател на Здружението на судии на Р.Хрватска и потпретседател на Меѓународното здружение на судии и г-ѓа Нина Бетето, судија и потпретседател на Врховниот суд, потпретседател на Здружението на судии на Р.Словенија и претставник на Словенија во Консултативниот совет на европските судии на Советот на Европа. Како претставници од Здружението на судиите на Република Македонија на состанокот присуствуваа претседателот на Здружението на судии на Република Македонија, судија Николчо Николовски и потпретседателот, судија Антоанета Димовска. Средбата беше во рамките на ИПА проектот „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на условната казна и алтернативни мерки“ . На  средбата се разговараше за Кодексот за судиска етика на судиите на Република Македонија, донесен од Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија на 20.6.2014 година и за неговата примена.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)